Ocena brak

Media lokalne i środowiskowe

Autor /Assogygazycag Dodano /05.05.2007

MEDIA LOKALNE I ŚRODOWISKOWE ? WYKŁADY

WYKŁAD I

Andrzej Notkowski wyróżnił trzy okresy rozwoju prasy:
o I okres: 1918 ? 1919: Znaczny przyrost czasopism, zahamowany w momencie, gdy Polska zaczęła przeżywać problemy gospodarcze i polityczne.
o II okres: 1924 ? 1928: wolniejszy przyrost
o III okres: 1929 ? 1934: wyhamowanie rozwoju mediów lokalnych, efemerydy, kilka numerów ukazuje się, a potem pisma kolejno upadają.

*Media upolitycznione.

Jarosław Mądry ? Prasa lokalna:
?to suma wszystkich działań dziennikarskich realizowanych z myślą o wszelkiego typu lokalnych społecznościach?.

Marian Gierula ? świadome skierowanie:
Pisał on, że prasa lokalna to ta cześć systemu prasy, którą można wydzielić z całości na podstawie przeważającej wartości związanej z życiem i funkcjonowaniem społeczności lokalnych.

Jerzy Mikułowski ? Pomorski: Prasa lokalna to czasopisma, jakie ukazują się z przeznaczeniem dla zbiorowości węższej niż zbiorowość ogólnopolska.

Podsumowując - można stwierdzić, że pojęcie prasy lokalnej wynika głównie z zasięgu terytorialnego, jednak zważając na fakt, że nie jest to kryterium wystarczające. Drugim wyróżnikiem jest specyficzny rodzaj skierowania, a więc uwarunkowanie treści w piśmie problematyką związaną z życiem określonego, miejscowego środowiska. Prasą, pismem, tytułem lokalnym są więc wszystkie wydawnictwa prasowe, na których zawartość ?składają się relacje z wydarzeń, zjawisk i procesów związanych z miejscowym obszarem jego rozpowszechniania, a także pisma, które odpowiadają na zainteresowania i potrzeby wydzielonych grup odbiorców pochodzących z określonych środowisk?. (R. Kowalczyk)

Podział prasy lokalnej:
o Prasa lokalna władzy:
a. Poddaje się polityce informacji lokalnej władzy i dostosowuje się do jej priorytetów
b. Nie uwzględnia obiektywnej perspektywy w ocenie i analizie niektórych zjawisk i zdarzeń, oraz tendencji prezentując często stronniczość w ich referowaniu
c. Eksponuje rolę władz lokalnych w zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań poszczególnych społeczności lokalnych.
d. Brak krytycyzmu, lub jest niewielki w podejściu do przedstawiania działalności władz lokalnych
e. Prezentuje krytykę patologicznych i dysfunkcjonalnych postaw społecznych, oraz upatruje w tych czynnikach niepowodzeń władzy w działaniach społecznych
o Prasa lokalna czytelnika

Teresa Sasińska ? Klass/ Czynniki rozwoju prasy lokalnej :

a. Zasobność kapitałowa wydawcy gotowego na finansowanie ewentualnego deficytu
b. Profesjonalizm zespołu radiowego i liczny zestaw korespondentów
c. Określony i wystarczający rynek czytelniczy oraz skalkulowana zasobność rynku reklamowo ? ogłoszeniowego
d. Sprawność kolportażu

Stanisław Michalczyk ? 4 kategorie tytułów na poziomie sublokalnym:
o Czasopisma samorządów terytorialnych
o Czasopisma osób prywatnych
o Czasopisma związków wyznaniowych
o Czasopisma osiedlowe, szkolne, studenckie, stowarzyszeniowe, parafii i ruchów społeczno ? politycznych

Sylwester Dziki - Media lokalne w Polsce.

Podobne prace

Do góry