Ocena brak

Mechanizmy wpływu kontroli na życie społeczne

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

1. Socjalizacja:

SOCJALIZACJA to proces wpływu środowiska na jednostkę wprowadzający ją do udziału w życiu społecznym. (socjalizacja pierwotna i wtórna)

WYCHOWANIE to celowe oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, zmierzające zwykle do przekazania wychowankowi tylko tych elementów kultury, które są oceniane pozytywnie. Wychowanie do część procesu socjalizacji.

2. Wartość:

WARTOŚĆ to dowolny przedmiot materialny lub idealny, idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany w stosunku do którego jednostka lub zbiorowość przypisują mu ważną rolę swoim życiu, a dążenie do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus.

3. Wzory zachowań:

Kulturowe wzory zachowania się czy reagowania, dotyczą głównie sytuacji ważnych dla życia grupy jako całości.

4. Modele i ideały.

MODEL jest to symbolicznie przedstawiony obraz pewnego pożądanego stanu rzeczy, będący systemem złożonym często z wielu wartości, w rzeczywistości na ogół nie występujących w całościowych układach. Model więc w odróżnieniu od wzorów w rzeczywistości nie występuje.

RESOCJALIZACJA to ponowne poddanie jednostki socjalizacji.

Podobne prace

Do góry