Ocena brak

Mechanizmy automatycznego przywracania równowagi płatniczej w warunkach systemu sztabowo - złotego i dewizowo - złotego

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

System sztabowo-złoty jest podobny do systemu waluty złotej (patrz 23 pyt.) z jednym wyjątkiem – minimalną sumę wymiany waluty krajowej określono w złocie. W tamtych czasach suma ta była równa wartości sztabki złota. Efektem tego zwiększenie amplitudy wahań punków złota co sprzyjało m.in. spekulacji.

System waluty dewizowo-złotej był stosowany w okresie międzywojennym. Założeniem podstawowym była wymienialność waluty danego kraju na sztaby złota, ale poprzedzona konwersją na inną walutę wymienialną – głównie dolary USA.

W obu systemach działały więc automatyczne mechanizmy przywracania równowagi:

dochodowy – działał jak w systemie waluty złotej,

cenowy – ujemnemu bilansowi płatniczemu towarzyszył odpływ złota i dewiz lub samego złota w zależności od systemu. Mechanizm przywracający równowagę wraz z transferem złota i dewiz był uruchamiany.

Do góry