Ocena brak

MECHANIZM REGULACJI TRANSKRYPCJI DNA U BAKTERII

Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012

 

Transkrypcja jest procesem przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Podstawą tego procesu jest reguła parowania się zasad azotowych , według której adeninie w nici DNA odpowiada uracyl w RNA, guaninie - cytozyna, cytozynie - guanina, cysteinie - adenina.

W ten sposób sekwencja nukleotydów w syntetyzowanej nici RNA jest jednoznacznie określona przez sekwencję nukleotydów w nici DNA służącej jako matryca. Syntezę RNA katalizuje enzym- polimeraza RNA. Jest ona poprzedzona rozpleceniem podwójnego heliksu DNA w miejscu, w którym rozpoczyna się transkrypcja.

Transkrypcji ulega tylko jedna nić podwójnego heliksu. Raz dołączona polimeraza RNA syntetyzuje bez przerw całą nić RNA. W taki sposób powstają wszystkie rodzaje cząsteczek RNA. Niektóre z nich podlegają jeszcze zmianom zanim staną się ostatecznym produktem.

Bakteryjny mRNA nie jest obrabiany jak w eukariotycznych komórkach i cząsteczka syntetyzowana przez polimerazę RNA stanowi już końcową formę matrycy na której powstają białka.

Podobne prace

Do góry