Ocena brak

Mechanizm korbowy silnika parowego

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Posuwisto-zwrotny ruch tłoka zamieniany jest na ruch obrotowy za pomocą mechanizmu korbowe­go. Jest to ramię zamocowane do ciężkiego koła zamachowego i połączone z tłokiem za po­średnictwem korbowodu. Wraz z ruchem tłoka w przód i w tył mechanizm korbowy obraca kołem zamachowym, którego duży moment bez­władności pozwala na zachowanie stałej prędko­ści obrotowej niezależnie od fazy ruchu tłoka.
Podczas rozprężania pary wodnej w cylindrze spada temperatura. Podobne zjawisko można łatwo zaobserwować podczas rozpylania aerozolu. Gwałtowne rozprężanie gazu powoduje jego ochłodzenie. W podstawowym modelu silnika dwustronnego działania cylinder jest schładzany w ten sposób tuż przed wpuszczeniem pary z dru­giej strony.
Jeżeli zmiana ciśnienia pary w cylindrze jest znaczna, to stowarzyszone z; nią ochłodzenie tłoka i ścian cylindra powoduje duże straty ciepła w silniku. Można je wyrównać zużywając więcej paliwa, lecz to z kolei obniża sprawność silnika. Zmianę temperatury w silniku można także zmniejszyć nie dopuszczając do znacznego roz­prężania pary wewnątrz cylindra. To jednak obni­ża moc urządzenia.

Podobne prace

Do góry