Ocena brak

Mchy i wątrobowce

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Bryophyta (mchy i wątrobowce) to proste, prymi­tywne rośliny lądowe. Chociaż na zewnątrz mają łodygi, liście i korzenie, ich struktury są o wiele prostsze niż odpowiadające im części wyższych roślin. Ponieważ nie mają zdrewniałych tkanek, zawsze są niewielkich rozmiarów i w przeciwień­stwie do roślin wyższych nie posiadają wyspecja­lizowanych komórek rozprowadzających wodę i składniki odżywcze. Większość wybiera stano­wiska wilgotne i zacienione, choć sporo mchów potrafi przeżyć wiele miesięcy suszy.
Mchy i wątrobowce mają skomplikowany cykl życiowy. Dojrzałe egzemplarze wysyłają zarod­niki, które kiełkują i dają początek koloniom roślin męskich i żeńskich (u niektórych gatunków męskie i żeńskie organy rozrodcze mogą wystę­pować na jednej roślinie). Komórki męskie są wyposażone w witki, dzięki którym mogą dopły­nąć do żeńskiej komórki jajowej, i właśnie dla­tego ten etap reprodukcji musi odbywać się w środowisku wodnym. Z zapłodnionej komórki jajowej powstaje odrębny typ rośliny, zwany sporofitem, ponieważ zawiera zarodniki (od „spora" - zarodnik). Później zarodniki zostają rozproszo­ne w celu kontynuowania cyklu.

MECH CZY WĄTROBOWIEC?
Większość wątrobowców ma prostszą strukturę od mchów i wygląda jak pła­skie, rozgałęzione wstęgi. Ich „korzenie" wyrastają z dolnej powierzchni wstęg, a struktury służące do reprodukcji -z powierzchni górnej.

Podobne prace

Do góry