Ocena brak

MAZURSKI PRZYJACIEL LUDU, czasopismo

Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012

MAZURSKI PRZYJACIEL LUDU, czasopismo wyd. w Olsztynie 1923-28, przez S. Pieniężnego, początkowo tygodnik, od 1924 - jako organ Zjednoczenia Mazur, - wychodziło dwa razy w tygodniu. Redagowane w Labuszewie, potem w Szczytnie przez założycieli G. Leydinga i K. Jaroszyka; współred.: W. Czodrowski i A. Szarkowski z Lipowca (od 1926 red. odpowiedzialni), A Szajek, zecerGazety Olszt."; współpracowali z pismem m in. R. Barcz, M. Kajka. M.P.L. był drukowany w języku pol., ostatnia strona, poświęcona problematyce nar. -w języku niem., dla Mazurów nie znających pol. języka. M.P.L., mający nakł. 700-1000 egz., rozchodził się również poza Mazurami, w Westfalii i Nadrenii; walczył o pol. język i prawa Mazurów, popularyzował pol. historię i piśmiennictwo. Zwalczany przez nacjonalistyczną prasę niem. i gadzinówki, od 1928 red. przez R. Machta, agenta niem. w ruchu pol., do 1933 wyd. w języku pol., ale w duchu niem., 1933-39 pt. „Masuricher Volksfreund".

Z. LIETZ „M.P.L.", organ Zjednoczenia Mazurskiego (1923-28), Zap. Hist. TNT 26 (1961) z. 3.

Tadeusz Oracki

Podobne prace

Do góry