Ocena brak

Mausera przedmiotowe ujęcie metod prowadzenia kampanii wyborczej

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Mauser wziął pod uwagę dwa kryteria: styl zarządzania kampanią (profesjonalny lub nie) oraz techniki komunikowania z otoczeniem( kontakt interpersonalny z elektoratem lub przez mass media). Na tej podstawie wyodrębnił metody prowadzenia kampanii wyborczych:

1)Marketingowo zorientowane kampanie polityczne- są obecnie najpopularniejszą, najpowszechniejszą metodą prowadzenia kampanii politycznej. Metoda ta charakteryzuje się tym ,iż wykorzystuje w wysokim stopniu i profesjonalnie środki komunikowania masowego ,a także że fachowo przygotowuje przekazy do elektoratu. Udział mediów w trakcie kampanii politycznej staje się jednym z podstawowych mierników efektywności działań podmiotów polityki na rynku politycznym, dlatego też można zauważyć tendencję do coraz częstszego angażowania specjalistów przez polityków.

2)Kampanie polityczne zorientowane na mass media- tu obserwujemy nieprofesjonalne sposoby komunikowania masowego. Powstające ruchy protestu wykorzystują właśnie tę metodę prowadzenia kampanii. Tego typu ugrupowania pojawiały się na przełomie lat 40/50. Jednak istniejące już w systemach narodowych partie polityczne nie dopuszczały ich do względnie zamkniętego rynku politycznego. W efekcie czego niedoświadczone politycznie organizacji zaczęły ogniskować wobec kwestii braku dostępu do areny politycznej. W tym celu zaczęły stosować środki masowego przekazu, uznając je za podstawowy sposób do wypowiadania publicznie własnych sądów politycznych. Ugrupowaniom tym chodziło głównie o zdyskredytowanie swoich rywali poprzez negatywne przekazy masowe.

Sądy i opinie nie były konstruowane przez liderów lecz preparowały je media. Zdarza się, że media preparują samoistnie polityka, kształtują jego wizerunek i prezentują obywatelom! Nierzadko dochodzi do sytuacji, w której to same elity powierzają przygotowanie programów reżyserom i dziennikarzom, polegając na ich umiejętnościach. Tego typu nieprofesjonalne przygotowane kampanie polityczne mają jednak „ziołowy” charakter i bywają wykorzystywane przez współczesne nam ugrupowania ekologiczne czy antynuklearne. Często partie wykorzystujące tą technikę są nowe, kontestujące, słabe lub zwyczajnie niedoświadczone.

3) Profesjonalnie zorientowane kampanie wyborcze- profesjonalnie wykorzystane komunikowanie interpersonalne związane z bezpośrednim kontaktem z otoczeniem. Tego typu kampanie są organizowane przez specjalnie angażowanych fachowców. Ci fachowcy różnią się od tych ,którzy był prezentowani w poprzednim podpunkcie! Gdyż są to osoby nie pracujące na stałe w ramach aparatu partii.

4) Kampanie polityczne rozbudowanych „maszyn”- nieprofesjonalne wykorzystanie komunikowanie interpersonalne z obywatelami (nieefektywne). Opiera się na wykształceniu swoistego patronatu skoncentrowanego przede wszystkim na lojalności określonych segmentów społecznych wobec państwa czy partii politycznych – dziś już to straciło na znaczeniu , zatem są to kampanie kwalifikowane jako przestarzałe i nieefektywne.

5)Wraz z rozwojem nowych technologii informacyjnych praktyka komunikacyjna wzbogaciła się o nowy sposób komunikowania interpersonalnego ,chodzi o komunikowanie medialne. Owa forma komunikowania określa odrębną , dodatkową generalną metodę prowadzenia kampanii, której Mauser nie uwzględnił. Jego koncepcję należy uzupełnić o piątą metodę określoną jako medialnie zorientowaną kampanię polityczną- wideokonferencje, spotkania on Line, konferencje internetowe powszechnie stosowane już we współczesnych kampaniach politycznych.

Podobne prace

Do góry