Ocena brak

MAUD - organizacja

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Brytyjska organizacja kierowana przez fizyka George'a Thompsona, której celem było ustalenie możli­wości skonstruowania bomby ato­mowej i jej militarnego znaczenia. Pierwotnie działała pod nazwą Podkomitetu ds. bomby U (Sub-committee on the U-bomb), w 1940 r. przyjęła nic nie znaczącą nazwę MAUD. W lipcu 1941 r. ra­port organizacji stwierdzał, że skonstruowanie bomby uranowej jest możliwe i będzie miało decy­dujące znaczenie dla przebiegu wojny.

W październiku 1941 r. po­wołano rządową instytucją pod kryptonimem „Tubę Alloys" do koordynowania brytyjskich prac nuklearnych. Ostatecznie na pod­stawie oceny jednego z członków MAUD, Patricka Blacketta, rząd brytyjski zdecydował się przyłą­czyć do amerykańskich prac nad bombą atomową.

Podobne prace

Do góry