Ocena brak

MATHESIS UNIVERSALIS

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MATHESIS UNIVERSALIS (rachunek uni­wersalny) (nłc. <mathesis universalis> = na­uka powszechna)

Nazwa projektowanej przez G. W. Leib­niza metody rachunkowej, która by po­zwalała rozwiązywać w uniwersalnym ję­zyku (characteristica universalis) wszelkie problemy naukowe. Określenie to pojawi­ło się u R. Descartes'a w Prawidłach do kie­rowania umysłem (Regulae ad directionem ingenii, IV /ok. 1628/), oznaczając wstęp do nauk, a zarazem ich podstawę. Przedmio­tem mathesis universalis miały być relacje i proporcje w ogóle, toteż jej prawa miały­by być stosowane do związków zachodzą­cych nciiędzy konkretami po rozpoznaniu, że owe konkrety podpadają pod te relacje.

Podobne prace

Do góry