Ocena brak

Maszyna tłokowa

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

W maszynie skonstruowanej w 1710 roku przez innego Anglika, Thomasa Newcomena, para podnosiła tłok wewnątrz cylindra. Następnie cylin­der schładzano aby spowodować kondensację pary, co zmniejszało ciśnienie wewnątrz cylindra tak dalece, że zewnętrzne ciśnienie atmosferycz­ne powodowało ruch powrotny tłoka w dół. Z te­go powodu konstruktor nazwał swą maszynę „atmosferyczną". Była ona używana do napędu pomp wypompowujących wodę z kopalń. Cho­ciaż znacznie doskonalsza od urządzenia Savery'ego, maszyna Newcomena była i tak bardzo powolna i nieefektywna. Brało się to stąd, że po schłodzeniu, a przed napuszczeniem nowej por­cji pary, cylinder musiał być ponownie rozgrzewany. Inaczej para skropliłaby się natychmiast, zamiast popchnąć tłok do góry.

Podobne prace

Do góry