Ocena brak

Maszycka Jaskinia

Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013

Stanowisko kultury magdaleńskiej w okolicach Krakowa, w dolinie Prądnika; wysunięty najbardziej na wschód dowód najwcześniejszej ekspansji kultuiy magdaleńskiej (15-14 tys. lat temu), związanej z łowcami reniferów i suhaków.

Znaleziska tzw. navettes (specyficznych opraw narzędzi kamiennych), a także zdobnictwo przedmiotów użytkowych (grotów kościanych i rogowych) ściśle nawiązują do grupy a navettes kultury środkowomagdaleń-skiej.

Odkryto też szczątki kostne ok. 16 osobników, zmarłych gwałtowną śmiercią; ich szczątki zostały poćwiartowane.

Podobne prace

Do góry