Ocena brak

Masowe wędrówki lemingów górskich

Autor /Epik Dodano /31.01.2012

Lemingi górskie zbierają się okresowo w wielkie stada i rozpoczynają wędrówkę, w czasie której rzucają się ze skalistych brze­gów w morze. Wzmianki o tym, że jest to wynik instynktu samobójczego, są oczywi­stym nieporozumieniem.
W sprzyjających warunkach pogodowych, gdy w środowisku jest dużo pokarmu, lemin­gi bardzo szybko się rozmnażają. W miarę wzrostu liczebności populacji zasoby pokar­mu stają się coraz mniejsze i dochodzi do przegęszczenia. Zwierzęta zaczynają się przemieszczać z rejonów górskich w kie­runku lasów. W trakcie wędrówki przyłączają się do nich inne grupy i stado staje się coraz większe. Lemingi przepływają małe rzeczki i strumienie, a gdy natrafią na jakąś prze­szkodę na swoim szlaku, na przykład znaj­dą się w widłach dużych rzek lub nad brze­giem morza, wpadają w panikę. Zwierzęta znajdujące się z tyłu napierają na osobniki z przodu i spychają je do głębokiej wody, w której tamte toną.
Takie masowe migracje lemingów są spo­wodowane potrzebą znalezienia nowych że­rowisk. Niektórzy badacze uważają jednak, że główną ich przyczyną są problemy wywo­łane przegęszczeniem - samotnie żyjący leming nie toleruje dużej liczby pobratymców w swoim najbliższym otoczeniu.

Podobne prace

Do góry