Ocena brak

Masoneria i Rotary Club

Autor /BolekII Dodano /30.04.2013

Masoneria nadal prowadziła działalność, a jeśli liczebnie nie rozwijała się w sposób spektakularny, to itak miała stale wielu członków. Według danych statystycznych z 1931 roku istniało w świecie ponad 29tysięcy lóż, z 4,5 milionami braci. Najwięcej (3.509.000) było ich w Stanach Zjednoczonych. Kościół womawianym okresie nie wydał żadnej encykliki ani innego oficjalnego dokumentu o masonerii, jedynie Pius XI występował przeciw niej okazyjnie. Natomiast Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 2335) stwierdził,że członkowie masonerii oraz podobnych do niej organizacji, które działają przeciw Kościołowi iprawowitej władzy państwowej, zaciągają ekskomunikę.

Europejskie loże masońskie były mniej liczne niż amerykańskie, obejmując około 742 tysięcy braci, okazywałyjednak, szczególnie na początku XX wieku, dużą aktywność w wywoływaniu względem Kościoła wrogości w Portugalii, Belgii, Szwajcarii, Rumunii i wśród Słowian południowych. Masonom i komunistomprzypisywano wrogie wobec Kościoła rewolucje w Meksyku i Hiszpanii.

Komuniści uznawali, że masoneria była im przeciwna i wrogo odnosiła się do ich ideologii. Czwarta Międzynarodówka Komunistyczna (1922) zabroniła przynależności do niej, twierdząc, że zatraciła postępowycharakter i broni kapitalistycznego porządku społecznego. Systemy totalitarne, faszyzm i nazizm,także nie miały miejsca dla masonerii. Benito Mussolini przeprowadził uchwałę partyjną, że socjalizm imasoneria wzajemnie się wykluczają.

W Szwajcarii ogłoszono (1937) referendum w sprawie zniesienia lóż masońskich. Gdy chciano skłonićKościół do potępienia masonerii, biskupi wydali deklarację, że Kościół już dawno określił swe stanowiskowobec niej, natomiast w sprawie samego referendum oświadczyli: Obecna inicjatywa, zarówno zewzglądu na osoby, które ją wysunęły, a nie należą do Kościoła katolickiego, jak również z powodu reakcji,jaką już zdołała ona wywołać, jest czysto politycznej natury. Dlatego też biskupi szwajcarscy uważająza wskazane powstrzymać się od wszelkiej interwencji w tej sprawie. W referendum odrzucono inicjatywęzniesienia lóż 514.539 głosami przeciw 233.491.

W Polsce masoni zorganizowali (1921) Wielką Narodową Lożę. Po kilku latach mówiono, że w krajuistnieje 16 lóż błękitnych i że Żydzi mieli kilka lóż, wyłącznie dla siebie. Ujawniono jedną z nich: SynowiePrzymierza.

Przed wpływami lóż masońskich ostrzegał publicznie prymas Hlond na Zjeździe Katolickim w Poznaniu(1926), a franciszkanin Maksymilian Kolbe polecił członkom założonego przez siebie Rycerstwa Niepokalanej(Militia Immaculatae) starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a najbardziejmasonów. Polskie loże ogłosiły swe rozwiązanie (1938), uprzedzając wydany przeciw nim dekretprezydenta.

Katolicy często z masonerią łączyli Rotary Club, uważając nawet, że jest jej nową odmianą. RotaryClub powstał (1905) w Chicago, założony przez tamtejszego adwokata, Paula P. Harrisa. W statucieokreślono jako jego główny .cel służbę społeczeństwu, zwłaszcza przez rozwijanie i popieranie przyjaźnii braterstwa, pokoju powszechnego, tolerancji i postępu. Chcąc spełniać takie moralne i społeczne zadania,Klub ze swej działalności wykluczał politykę, a kwestie wyznaniowe pozostawił poza jej nawiasem.W ciągu 25 lat powstały 3 162 kluby rotariańskie w ponad 40 krajach, z 144 tysiącami członków (rzeczywistychi honorowych).

O ścisłym związku Rotary Clubu z masonerią wnioskowano z faktu, że należał do niej Harry Rogers,choć ten publicznie oświadczył (1927), że sam jest masonem, ale jego organizacja nie jest masońska. WPolsce sprawa Rotary Clubu stała się głośna, gdy założono go (1931) w Warszawie i powoływano się nazdanie ministra spraw zagranicznych Zaleskiego, że organizacja ta jest w kraju niesłychanie potrzebna.Zaniepokojeni katolicy zainteresowali się dziejami Rotary International i jego kodeksem moralnym(Rotory Code of Ethic), uznając, że opiera się na swoistej filozofii i naturalizmie, że propaguje niezależną,świecką moralność, którą chce zastąpić wszelką religię, a przez to stoi blisko masonerii. Wydana w Katowicach(1936) broszura Jeana de Boistel Rotary-Klub a masoneria, podawała, że obie organizacje odrzucająprawdy nadprzyrodzone i wszelką naukę objawioną.

W oficjalnych dokumentach Kościoła Rotary Club nie był omawiany ani nie został publicznie potępionyprzez Stolicę Apostolską. Wszakże Kongregacja Konsystorialna dała negatywną odpowiedź na pytanie,czy duchowni mogą do tej organizacji należeć, a biskupi hiszpańscy (1929) i holenderscy zabronili tego katolikom.

Podobne prace

Do góry