Ocena brak

Masa atomu

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Proton i neutron charakteryzują się niemal iden­tyczną masą, a każdy z nich jest 1800 razy cięż­szy od elektronu. Dlatego określając masę atomu wystarczy odwołać się do jego liczby masowej. Jako że jest ona sumą liczby protonów i neutro­nów, jej wartość zawsze będzie liczbą całkowitą.
Masa atomowa pierwiastka to zwykle średnia masa jego naturalnego izotopu. Natomiast masa cząsteczkowa substancji to suma mas atomowych poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład jej cząsteczki.
Dalszy podział atomu
Kiedy w 1932 r. James Chadwick odkrył w jądrze atomu neutron, wydawało się, że to koniec odkryć na tym polu. Tymczasem od tamtej chwil naukowcy przeprowadzający doświadczeni* w akceleratorach stwierdzili występowanie setek innych cząstek wchodzących w skład atomu A odkryciu każdej z nich towarzyszyło pojawie­nie się kolejnych pytań, wymagających dalszych odpowiedzi. Badania nad strukturą otaczającego nas świata trwają i stanowią jedną z najważniej­szych sfer aktywności naukowej człowieka Niemniej jednak przedstawiony powyżej prost) model atomu jest wystarczający do wytłumaczenia większości cech materii.

Podobne prace

Do góry