Ocena brak

MARZEC ADAM pseud. Chłop z Szczepanowa

Autor /madziaCMG Dodano /05.03.2012

MARZEC ADAM pseud. Chłop z Szczepanowa, ur. 5 IV 1862 we wsi Szczepanów, zm. 11 III 1943 w Jadownikach pod Brzeskiem, lud. poeta. Ukończył szkołę lud., dalszą wiedzę zdobywał samokształceniem. Gospodarował na roli; pełnił m. in. funkcje pisarza gminnego, wójta i lustratora rolniczego w Brzesku. Prowadził działalność społ.-oświat., założył w Szczepanowie Kółko Oświaty i Pracy. Od 1902 w Jadownikach. Utwory swe drukował w „Wieńcu" i „Pszczółce", „Związku Chłopskim" i „Piaście". Pisał gawędy, satyry, wiersze humoryst., ukazujące wiejską codzienność, przynoszące refleksje na temat aktualnych wydarzeń polit., problemów społ., ogólnego sensu życia. Popularny stał się wiersz M. Do Ojczyzny {w kalendarzu K. Wojnara Gospodarz 1899). Pozostawił w rkpsie zbiór poezji Wierszowadła z mojego kowadła.

Wybór pisarzy ludowych, oprac. S. Pigoń, t. 2, Wr. 1948.

Podobne prace

Do góry