Ocena brak

MARTWICA BRODAWEK NERKOWYCH

Autor /imany Dodano /19.02.2013

Określenie. Jest to choroba, w przebiegu której dochodzi do ostrego niedokrwienia brodawki nerkowej z następową jej martwicą.

Etiologia. Przyczyna martwicy nie jest całkowicie wyjaśniona. Sprawa rozwija się najczęściej u chorych na cukrzycę lub osób z wodonerczem oraz u nadużywających proszków zawierających fenacetynę. Większość autorów sądzi, że toczące się w odpo-t wiednich tętniczkach zmiany oraz zakażenie bakteryjne powodują powstawanie zakrzepów wewnątrznaczyniowych z następową martwicą.

Zmiany anatomopatologiczne. Sprawa dotyczy najczęściej obu nerek i cechuje się obecnością w nich ostro odgraniczonych ognisk martwiczych, otoczonych strefą leukocytów obojętnochłonnych. W samej tkance nerkowej nie ma zazwyczaj cech zapalnych. Zmiany naczyniowe mają różny charakter.

Patofizjologia. Zniszczenie i zablokowanie odpływu z wielu ńefronów powoduje spadek przesączania kłębkowego z następową moczf: nicą. Współistniejące zakażenie wywołuje odpowiadające mu objawy ogólnoustrojowe.

Objawy kliniczne. Choroba może mieć przebieg ostry lub .przewlekły. Przebieg ostry cechuje się objawami ostrego odmiedniczko-wego zapalenia nerek, często ¿ krwiomoczem i kolką nerkową* połączoną z wydzielaniem martwych tkanek z moczem. Przebieg przewlekły charakteryzuje podstępny rozwój mocznicy.

Badaniem radiologicznym w obu odmianach stwierdza się typowy obraz, polegający na zamazaniu cienia odpowiadającego danemu kielichowi, pojawieniu się pierście-niowatego zacienienia w miejscu martwicy i innych zmian świadczących o ubytku tkanek brodawki (tzw. ubytki wygryzione przez mole).

Rozpoznanie. Jego podstawą jest stwierdzenie u osoby z cukrzycą, utrudnieniem odpływu moczu lub u nadużywającej fenacetyny ostrej lub przewlekłej mocznicy. Badanie radiologiczne oraz znalezienie martwych tkanek w moczu potwierdzają rozpoznanie.

Rozpoznanie różnicowe. Od innych chorób prowadzących do mocznicy martwica brodawek różni się obrazem radiologicznym, obecnością martwych tkanek w moczu oraz etiologią.

Rokowanie. Rokowanie — zwłaszcza w postaci ostrej — jest złe. Większość chorych ginie wśród objawów posocznicy i/lub mocznicy.

Zapobieganie. Polega ono na starannym leczeniu zaburzeń odpływu moczu, zakażeń dróg moczowych, zwalczaniu nadużywania fenacetyny oraz unikaniu zabiegów z użyciem narzędzi na zakażonym układzie moczowym.

Leczenie. Stosuje się postępowanie przeciwdziałające zakażeniu objawom mocznicy.

 

Podobne prace

Do góry