Ocena brak

Martindale'a model pamięci

Autor /kawosz Dodano /07.01.2013

Martindale'a model pamięci - model wiedzy o świecie, zakodowany w pamięci długotrwałej, który, ze względu na swój zakres, jest nazywany także modelem umysłu. M.m.p. nawiązuje do założeń ->-Konor-skiego modelu pamięci; wprowadza pojęcia jednostki jmostycznej i analizatorów, tworzących hierarchiczną strukturę. Podstawowe piętro stanowią analizatory sensoryczne; dzięki nim powstają wrażenia o różnych modalnościach (np. głośność, jasność, barwa), zawierające ->- informację wejściową dla analizatorów gnostycznych, które wytwarzają percepcje jednostkowe (przedmiotów, twarzy itp,); tworząc materiał wejściowy dla analizatorów pojęciowych (funkcjonujących na podobnej zasadzie jak głębokość przetwarzanie informacji w Craika i Lockharta koncepcji pamięci). W M.m.p. wyróżnia się trzy rodzaje analizatorów pojęciowych: analizator semantyczny (koduje, przetwarza i przechowuje w postaci schematów, skryptów czy prototypów wiedzę dotyczącą znaczeń); analizator epizodyczny (opracowuje informacje dotyczące reprezentacji zdarzeń); system działaniowy (program działań motorycznych). Procesy przetwarzania przebiegają zarówno w kierunku „góra-dół'T jak i „dół-góra", co pozwala na ich częściową paralclność (—przetwarzania informacji paralelność) i selektywność (—przetwarzania informacji selektywność).

Podobne prace

Do góry