Ocena brak

Marszałek województwa

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Marszałek województwa organizuje pracę zarządu jako jego przewodniczący i urzędu marszałkowskiego jako jego kierownik.

  • Jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu marszałkowskiego i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

  • Marszałkowi przysługuje kompetencja podejmowania działań o charakterze doraźnym, w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne.

  • Kiedy w takiej sytuacji zarząd nie może zebrać się na czas, marszałek powinien podjąć niezbędne czynności w zastępstwie zarządu.

  • Marszałek ma kompetencje wydawania decyzji administracyjnych (decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej)

  • Może on upoważnić wiceprzewodniczących zarządu województwa, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania decyzji w jego imieniu.

Podobne prace

Do góry