Ocena brak

Marketing polityczny

Autor /bibadvilk Dodano /08.05.2007

Podstawą marketingu politycznego są media. Na mediach zależy bowiem każdemu politykowi. Polityk jest to człowiek, który ma swoje słabe i mocne strony, dobre i złe dni i reaguje przy sprzedaży tak jak każdy produkt. Startuje on w wyborach. Ma zaplecze doradców. Zależy mu na tym, żeby być na pierwszych stronach gazet. Szuka osób, które wsparłyby jego kampanię – osób znanych i wpływowych. Robi on kampanię wyborczą dla osób, które go popierają.
Czynniki wpływające na polityka:
 Psychologiczne
 Wizerunek
 Media
 Polityka

Bezpośrednio z marketingiem politycznym związane jest pojęcie komunikowania się. Komunikowanie się jest to przekazywanie pewnych treści poznawczych, dotyczących stanów psychicznych lub otaczających rzeczywistości dokonywane przez nadawcę w celu zdekodowania przez odbiorcę. Jest to bardzo złożony proces. Komunikowanie się jest nieodwracalne i nieuniknione. Wymaga przystosowania się stron. Należy znaleźć wspólną przestrzeń, spotkać się pośrodku i za pomocą tych samych kodów i języków przekazać sobie informacje.
Przeszkody w komunikowaniu:
 Szum informacyjny
 Szum fizyczny – rozmowa, przejeżdżający tramwaj
 Szum psychiczny – rozmowa z osobą na wyższym stanowisku – trudno jest nam przekazać to co chcemy.
 Szum semantyczny- nie pojmujemy o co chodzi naszemu rozmówcy, nie znamy języka lub terminologii.Elementy komunikowania się:
 Przedmiot
 Nadawca
 Medium – środek komunikacji
 Odbiorca
 Skutek komunikatu

Elementy marketingu politycznego:
 Opinia publiczna -, czyli sądy głoszone publicznie. Postawa zamienia się w opinie publiczną gdy zadziała bodziec. Człowiek tworzy w swoim umyśle obraz pewnej rzeczywistości i wypowiada się na ten temat.
Cechy opinii publicznej:

 Kampania wyborcza i wybory.
 Kampania jest to proces mobilizacji potencjalnego elektoratu – przekonanie do głosowania na kandydata.
Uczestnikami kampanii politycznej są: kandydaci, organizatorzy: czyli profesjonaliści i wolontariusze. Profesjonaliści to ludzie fachowo przygotowani do pracy w kampanii, przygotowują hasła, wizerunek, itp. . Wolontariusze pomagają w tworzeniu partii bez pobierania wynagrodzeń.
Kampania polityczna oznacza działanie jednostki lub grupy w określonym kontekście (otoczenie kampanii w celu manipulowania zachowaniem szerszej grupy audytorium dla korzyści wspomnianej jednostki lub grupy. Totalna kampania wykorzystuje jak największą ilość mediów do przekazu:
- telewizja
- prasa codzienna
- tygodniki
Plakaty służą propagandzie ponieważ budują wizerunek polityka. Direct mail: poczta dostarczana pod adres wyborcy zawiera: prośbę o głosy, fundusze oraz buduje wizerunek kandydata.

Podobne prace

Do góry