Ocena brak

MARIA (1)

Autor /Beatus Dodano /02.04.2012

Z hebr. Miriam, imię Matki Jezusa Chrystusa, nie nadawane w Polsce przez setki lat, bo uważano by to za brak szacunku dla Matki Boskiej, za obrazę lub nawet świętokradztwo, podobnie jak dziś nie nadaje się w Polsce - inaczej niż w Hiszpanii - imienia Jezus. Księżniczka ruska Maria, córka wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza, wychodząc za Kazimierza Odnowiciela otrzymała dlatego inne imię,- Dobronega (zob.).

Długosz, pisząc o śmierci Marii, królowej węg., siostry królowej Jadwigi, dodaje: „Nie godzi się żadnej niewieście... przybierać imienia Marii." Jednak przybyłym z Francji w XVII w. Marii Ludwice i Marysieńce, królowym polskim, nie zmieniano już imienia.

Protestanci polscy zaczęli go używać w 2. poł. XVI w., a katolicy w poł. XVIII w.; z czasem (m.in. po Mickiewiczowskiej Maryli i Marii Malczewskiego) Maria stała się jednym z najpopularniejszych imion polskich aż do lat 30. XX w.; odtąd nadaje się je, zwł. w miastach, coraz rzadziej; por. Ave Maria; Bogurodzica; Madonna; Magnificat; Marta; Matka (Boską). Kościół Mariacki zob. Kraków.

Podobne prace

Do góry