Ocena brak

Mapa procesu

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Mapa procesu stanowi jedno z najważniejszych narzędzi usprawniania procesów.

Celem stosowania mapy procesu jest opisanie wszystkich działań i podmiotów uczestniczących w procesie, w kolejności chronologicznej i logicznej. Mapa procesu jest przedstawiana w postaci graficznej oraz opisu słownego działań. Mapę procesu stosuje się co najmniej dwukrotnie w czasie prac projektowych i usprawniających - pierwszy raz w czasie ustalania stanu organizacji przed zmianą, drugi zaś raz podczas projektowania zmian w organizacji. Zalety mapy procesu:

  • możliwość szczegółowego zidentyfikowania wszystkich działań w procesie. Obecnie jest to jedyne narzędzie pozwalające w sposób syntetyczny i zrozumiały przedstawić ideę doskonalenia procesu.

  • znalezienie wszelkich głównych powiązań między czynnościami w procesie

  • zidentyfikowanie wszelkich nieciągłości w procesie (nielogiczne, niepotrzebne lub brakujące czynności)

  • łatwa możliwość jej parametryzacji.

Do głównych parametrów opisujących mapę procesu zalicza się: liczbę działań (czynności) w procesie, liczbę podmiotów realizujących działania w procesie, sumaryczny czas trwania działań w procesie, czas trwania pojedynczych działań w procesie.

Wadą mapy procesu jest jej mała elastyczność operacyjna, wynikająca z tego, że każdorazowe naniesienie zmiany wymusza tworzenie mapy prawie od początku. Czasami zdarza się, że opisywanie dużych i złożonych procesów powoduje, że mapa procesu staje się mniej czytelna.

Podobne prace

Do góry