Ocena brak

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Badania środowiskowe (marketingowe)

Autor /Stas Dodano /15.07.2011

  1. Dokładna analiza otoczenia społecznego, w którym kampania polityczna ma być prowadzona, pod kątem szans i zagrożeń dla jej przebiegu. Na to otoczenie składa się: aktualny stan ekonomiczny w danym okręgu wyborczym, z którego pochodzi kandydat oraz sytuacja gospodarcza w całym kraju, nastrój elektoratu, problemu budzące największe emocje.

środowisko zawiera także PSYCHOLOGICZNY PROFIL ELEKTORATÓW, na który składa się:

    • Ocena aktywności wyborców, (jaki procent bierze udział w wyborach)

    • Orientacja ideologiczna elektoratu

    • Ustosunkowanie się do obecnego prezydenta i nowego kandydata

    • Jaka organizacja partyjna dominuje w określonym okręgu wyborczym

Ponadto otoczenie społeczne wyznaczają zmienne demograficzne elektoratów, takie jak:

Bardzo ważne są tutaj BADANIA

Do góry