Ocena brak

Manipulacja w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 r.

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /23.06.2007

MANIPULACJA W WYBORACH PARLAMENTARNYCH I PREZYDENCKICH W POLSCE W 2005 r.

"Świat jest teatrem, a aktorami ludzie? 1) Szekspir pisząc te słowa ? że tak naprawdę całe długie ludzkie życie to tylko jedno przedstawienie, zawsze będące czymś trochę na pokaz, dla widowni, odgrywane przez aktora który ma świadomość, że jest obserwowany. A nasze życie podczas wyborów staje się teatrem lalkowym, przy czym my jesteśmy marionetkami, a nasze sznurki bardzo umiejętnie pociągają politycy i kierują nami jak chcą. My robimy to, co oni chcą czasami nie zdając sobie z tego sprawy. W dzisiejszych czasach największym czynnikiem wpływającym na tożsamość ludzka jest manipulacja przedstawiona w reklamie i w propagandzie politycznej. Od kiedy mas media stały się bardzo upowszechnione stały się ośrodkiem upowszechnienia manipulacji wobec ludzi. Kierując nami używają socjotechnik i manipulacji. Socjotechnika, inaczej inżynieria społeczna, inżynieria socjalna, (ang. Social engineering) 2) w politologii, socjologii i marketingu to zespół technik służących osiągnięciu określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Osoba posługująca się inżynierią społeczną sądzi, że cel, do którego dąży jest ważniejszy niż prawda czy niezależność myślenia osób poddawanych manipulacji. Socjotechnika odwołuje się do emocji człowieka i stara się uśpić ludzki rozum. Zaś manipulacja w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia osobistych lub politycznych korzyści kosztem poddawanych niej osób. W społeczeństwie demokratycznym przekraczanie pewnych barier w manipulowaniu ludźmi jest niezgodne z prawem. Nierzadko manipulacja prowadzi do złamania prawa lub porusza się na jego obrzeżach. Manipulacja jest formą zamierzonego i intencjonalnego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by realizowała działania zaspakajające potrzeby manipulatora. Manipulować można treścią i sposobem przekazywanych informacji. Propaganda polityczna jest skomplikowana. Potrzeba do niej jest trochę umiejętności perswazji, kłamstwa, aktorstwa.
Pierwszym sposobem manipulacji jest mowa ciała, co idzie razem zwygładem zewnętrznym. Według niektórych ekspertów mowa ciała (55%) i sposób, w jaki mówimy (38%) wpływają na wrażenie, jakie wywieramy na słuchaczach. Wynika z tego, że tylko 7% pochodzi z

1)W. Szekspir ? "Jak wam się podoba",wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2001r.
2)www.pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria_spo%C5%82eczna_(politologia)

przekazu werbalnego 3). Wizerunek rozumiany jest jako wyobrażenie o polityku powstające w świadomości wyborców jest pochodną procesu kształtowania jego tożsamości. Im bardziej świadomie jest on kształtowany, tym większa szansa, że luka między tożsamością a wizerunkiem będzie mniejsza.

Podobne prace

Do góry