Ocena brak

Manewr zakrętu w samolotach silnikowych

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Od chwili osiągnięcia stanu równowagi samolot może zdążać prosto ku miejscu przeznaczenia, jest jednak więcej niż prawdopodobne, że będzie musiał wykonać zakręt, tak by polecieć w odpo­wiednim kierunku. Ten manewr wykonuje się za pomocą drugiego zestawu klap znajdującego się na płatach nośnych, który zwany jest lotkami, oraz steru kierunku będącego elementem statecz­nika pionowego.
Lotki, podobnie jak klapy, usytuowane są na krawędziach spływu skrzydeł samolotu, wychy­lają się jednak w przeciwnych kierunkach. Gdy pilot chce wykonać zakręt w lewo, opuszcza lot­kę po prawej stronie, co powoduje wzrost siły no­śnej działającej na prawy płat, a jednocześnie podnosi lotkę po lewej stronie, co odpowiednio obniża siłę nośną działającą na lewe skrzydło. Sa­molot pochyla się wówczas w lewo i w tym samym momencie zostaje skręcony w lewo ster kie­runku na stateczniku pionowym. Samolot wtedy zaczyna zakręcać i ten manewr trwa do chwili, gdy statek skieruje się w odpowiednim kierunku, a pilot przemieści elementy usterzenia do pozycji spoczynkowej.
Kiedy samolot zbliża się do portu docelowe­go, pilot musi rozpocząć działania zmierzające do bezpiecznego posadzenia maszyny na ziemi. Schodzenie z pułapu jest czynnością bardzo skomplikowaną - nie można dopuścić do utraty kontroli nad statkiem, a to wymaga ogromnej precyzji. Klasyczne lądowanie wykonuje się pod wiatr, tak by czołowy podmuch powietrza poma­gał w utrzymaniu sterowności samolotu. Boczny wiatr znosi statek i manewr staje się bardziej skomplikowany.

Podobne prace

Do góry