Ocena brak

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie jahwistycznym

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Do podstawowych zadań małżeństwa wy planu Stwórcy, należą: prokreacja, a więc zaludnianie świata, a w konsekwencji jego administrowanie.

2) prokreacja: wskazuje na nią określenie kobiety (coś niezwykłego przy ówczesnej dominacji rodzaju męskiego), jako „matki wszelkiego życia” (Rdz 3,20) oraz stwierdzenia

o relacjach małżonków (Rdz 4,1.17.25).

3) administrowanie: zadanie to zostało ukazane poprzez umieszczenie człowieka w

ogrodzie Eden", aby go „uprawiał i strzegł" (Rdz 2,15). Człowiek więc, z woli Boga, ma obowiązek pracy. Toteż Psalmista stwierdza: „Gdy słońce wzejdzie człowiek wychodzi do pracy i do trudu swojego aż do wieczora” (Ps 104,23). Stąd to w Biblii jest napiętnowane wszelkiego rodzaju lenistwo i próżniactwo (Prz 6,6-11; 10,26; 13,4; 15,19 itd.)

Podobne prace

Do góry