Ocena brak

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

W Biblii zostały przekazane, pochodzące z dwóch tradycji: jahwistycznej (w. X a. C.) i kapłańskiej (w. V a. C.), dwa opowiadania „o początkach” świata i człowieka. W nich też są zawarte dwa opowiadania o ustanowieniu i zadaniach małżeństwa i rodziny, wg zamysłu

Bożego.

Choć oba te przekazy, zgodnie z właściwościami ich tradycji (Jahwistyczna - obrazowa; kapłańska - filozoficzna), zostały ujęte w odmiennej formie literackiej, to istnieje w nich zgodność, co do istotnej treści. W obu tekstach bowiem jest stwierdzenie, że:

- instytucje te były w odwiecznych zamiarach Stwórcy;

- męskość i kobiecość mają tę sama naturę, a różnią się co do funkcji;

- ich łączność jest dziełem Stwórcy;

- Bóg wyznaczył im zadania do spełnienia.

Podobne prace

Do góry