Ocena brak

Malowidło

Autor /Beda Dodano /06.11.2012

Najczęściej wykonane jest nie bezpośrednio
na podłożu, lecz na pokrywającej go warstwie -
lub warstwach - zaprawy, z w. też gruntem, pełniącej
funkcję izolacji malowidła od podłoża bądź umożliwiającej
nadanie wymaganej gładkości, chłonności
i właściwego koloru powierzchni podłoża, na którym
wykonano malowidło.

Zaprawy, jak i podłoża, zróżnicowane
techn. i estet. w zależności od czasu i miejsca
powstania, mogą być niejednokrotnie wskaźnikiem
dla określenia czasu powstania zabytku. Zaprawy niekiedy
utożsamia się z p.m., np. tynk w malarstwie
ściennym, a niekiedy z warstwą barwną, gdy kolor
zaprawy współdziała w estet. wyrazie dzieła z warstwą
polichromii.

Przed położeniem zaprawy specjalnie
przygotowywano podłoże, np. drewno, nadając
mu odpowiednią chropowatość dla lepszej przyczepności
zaprawy, miejsca słabsze (spojenia desek, sęki),
wzmacniano zaklejając je płótnem, powierzchnię
przeklejano cienką warstwą kleju pochodzenia zwierzęcego,
aby uniknąć wsiąkania w podłoże spoiwa
zaprawy i farby; powierzchnię zaprawy starannie wygładzano,
często nakładano kilka jej warstw, przy czym
ostatnia warstwa była najdoskonalsza techn., umożliwiająca
idealne przygotowanie powierzchni pod
warstwę polichromii.

Rodzaj podłoża i sposób jego
przygotowania zależy przede wszystkim od techniki
malowidła, dla którego powstało, jak również od wyposażenia
warsztatu i staranności wykonawcy.

Podobne prace

Do góry