Ocena brak

MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą dowódcy Frontu Północnokauka-skiego i jednocześnie dowódcą doń­skiej grupy armijnej, od sierpnia do października 1942 r. dowodził 66 ar­mią, później był zastępcą dowódcy Frontu Woroneskiego.

Od listopada 1942 r. dowodził 2 armią gwardii. W 1944 r. kierował 2 Frontem Ukra­ińskim w działaniach na terenie Ru­munii, Węgier, Austrii i Czechosło­wacji. W lipcu 1945 r. objął dowództwo wojsk Frontu Zabajkal-skiego, skierowanego do walk z japońską Armią *Kwantuńską na Dalekim Wschodzie. Po wojnie, od 1947 r. był naczelnym dowódcą wojsk Dalekiego Wschodu (do 1953 r.), następnie Dalekowscho­dniego Okręgu Wojskowego (do 1956 r.). W 1957 r. objął stanowisko ministra obrony ZSRR, które spra­wował do końca życia.

Podobne prace

Do góry