Ocena brak

MALAJE - bitwa 1941-42

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Zdobycie Półwyspu Malajskiego i *Singapuru, największej brytyj­skiej bazy wojskowej w tym rejonie, miało dla Japończyków szczególne znaczenie: umożliwiałoby dostęp do surowców (głównie kauczuku - 38% światowej produkcji, i cyny - 58%) i dawałoby dobre pozycje wyjściowe do uderzenia na Holenderskie Indie Wschodnie (Indonezję).

Do zdoby­cia Malajów wyznaczono 25 armię (dowódca gen. Tomoyuki *Yamashi-ta), której działania miały wspierać okręty południowego zespołu opera­cyjnego (8 krążowników, 12 ni­szczycieli, 26 okrętów podwod­nych) oraz 158 samolotów lotnictwa morskiego i 459 samolotów 3 dywi­zj i lotniczej. Siły obrońców, dowo­dzonych przez gen. Arthura Perciva-la, liczyły ok. 140 rys. żołnierzy bry­tyjskich, australijskich, hinduskich i malajskich (o niskim morale i w większości niezdyscyplinowa­nych), wspieranych przez 158 samo­lotów, w większości przestarzałych.

8 grudnia 1941 r. o godz. 1.15 w re-jonie Kota Bharu i Singora na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Malajskiego wylądowały dwie dy­wizje 25 armii; wojska brytyjskie nie potrafiły stawić skutecznego oporu i wycofywały się w stronę Singapuru. 10 grudnia japońskie sa­moloty zatopiły w pobliżu *Kuantan dwa brytyjskie pancerniki *Prince of Wales i *Repulse, należące do eskadry idącej z Singapuru z zamia­rem zaatakowania japońskiej floty inwazyjnej. Sukces dał Japończy­kom panowanie nad wodami tego rejonu. 31 stycznia 1942 r. wojska japońskie zdobyły miasto Johore Bahru na południowym krańcu Pół­wyspu Malajskiego i przystąpiły do uderzenia na Singapur, który został zdobyty 15 lutego.

Wojska japoń­skie odniosły świetne zwycięstwo, przemierzając 965 km trudnego terenu w ciągu 54 dni. W kampanii zginęło ok. 10 tys. żołnierzy japoń­skich; Brytyjczycy stracili (zabi­tych, rannych, w niewoli) 38 496 żołnierzy, Australijczycy - 18 490, Hindusi - 67 340, Malajowie zaś 14 382. 9 września 1945 r. wojska brytyjskie w sile dwóch dywizji i jednej bryga­dy dokonały desantu na południe od Port Swettenham i na północ od Port Dickson (operacja „Zipper"). Było to już po kapitulacji Japonii (2 wrze­śnia 1945 r.) i wojska tego kraju nie stawiały oporu.

Podobne prace

Do góry