Ocena brak

MAŁACHOWSKI Stanisław (26 II 1770 - 28 V 1849), gen. poi.

Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013

Ur. w Legnicy, bratanek Stanisława Małachowskiego, marsz. Sejmu Wielkiego. W służbie wojsk, od 1809, wystawił własnym kosztem 14 p. kirasjerów Ks. Warszawskiego i został jego dow.

Uczestnik kampanii 1812, walczył pod Możajskiem, mianowany 11X1812 gen. bryg., po bitwie pod Małojarosławcemjego pułk stopniał do 40 koni, k. Orszy dostał się do niewoli ros. 1814 powrócił do kraju, od 1817 senator kasztelan, mistrz loży „Kazimierz Wielki”, dygnitarz Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego.

W powstaniu listopadowym regimentarz woj. lewego brzegu Wisły, kasztelan w Sejmie powstańczym. Zm. w Końskich.

Podobne prace

Do góry