Ocena brak

MAKROKOSMOS

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MAKROKOSMOS (tłum. gr. makros kos­mos = wielki świat) ang. macrocosm; £r. macrocosme; nm. Makrokosmos

Termin analogiczny do terminu ->mikrokosmos (choć być może od niego wcze­śniejszy) i zarazem przeciwstawny miu: megas, makrós - mikrós; analogia polegała na tym, że już od pierwszych joriskich filozofów przyrody (Anaksymenes, Heraklit, Empedokles) Świat był pojmowany jako jeden wielki żywy organizm, czego potwierdzenie znajdujemy u Platona (rozbudowana ale­goria w Timaiosie).

  1. W przeciwstawieniu do człowieka, rozpatrywanego jako —> mikrokosmos (1) — świat zewnętrzny, poznawany nie uz­brojonymi zmysłami.

  2. Wszechświat pojęty jako jednolita ca­łość, przeciwstawiany —> mikrokosmosowi (2) jako światu elementarnych cząstek materii.

Podobne prace

Do góry