Ocena brak

Makroekonomia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.08.2011

Charakterystyka

Druga, obok mikroekonomii główna gałąź ekonomii. Makroekonomia zajmuje się strukturą, osiągnięciami i zachowaniem gospodarki jako całości. Aby obraz jej działania był przejrzysty upraszcza się analizę poszczególnych elementów.


Głównym przedmiotem zainteresowań makroekonomii jest analiza zmierzająca do zrozumienia podstawowych czynników wyznaczających tendencje w zakresie produkcji dóbr i usług, bezrobocia, inflacji i płatniczy|bilansu płatniczego.
Makroekonomia wyjaśnia jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się, podlega fluktuacjom i zmianom. Ogólny trend wzrostu gospodarki jest wynikiem wolno działających sił - rosnącej liczby ludności i lepszych technologii.


Recesje - okresy spadku łącznej produkcji - oraz innego rodzaju fluktuacje wytrącają gospodarkę z gładkiej ścieżki wzrostu. Makroekonomia stara się wyjaśnić te wahania, wykorzystując standardowe zasady ekonomiczna|analizy ekonomicznej. (R. Hall, J. Taylor 2002; s.24)


Fundamenty makroekonomii w jej dzisiejszym kształcie stworzył Maynard Keynes w latach 30 XX wieku. W "Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza" zajął się koniunkturalny|cyklami koniunkturalnymi, bezrobocia|przyczynami bezrobocia, procentowa|stopami procentowymi, sposobami określania inwestycji i konsumpcji.


Problemy podjęte przez Keynesa nadal określają zakres dzisiejszych badań ekonomicznych.


Autor: Barbara Mazurkiewicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry