Ocena brak

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska (bilans zysków i strat)

Autor /Rearpypeelime Dodano /19.01.2005

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska ? ( bilans zysków i strat)


Maj 1945 był rokiem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami a jeśli chodzi o Polskę to pozbyliśmy się jednego wroga ,a przybył nowy może bardziej groźniejszy .
Kraj nasz został pozbawiony dwóch trzecich terytorium głównie chodzi o ziemie wschodnie Ukrainę i Litwę z Wilnem .
Kraj nasz został poddany zdecydowanej sowietyzacji przez ``niby sojusznika`` ZSRR.
Odzyskaliśmy w prawdzie ziemie zachodnie i północne ale bardzo zniszczone głównie Gdańsk i Wrocław . Kraj był totalnie zniszczony cała Warszawa i inne miasta były w ruinie ,niszczono inteligencję polską o niekomunistycznym rodowodzie ,szykanowano wojsko polskie (dawne AK) , mordowano jego dowódców Np. gen. Okulicki ( zamordowany w moskiewskim więzieniu)
Straciliśmy ogółem 6 milionów obywateli naszego kraju .
Ogół życia wojsko i wszelkie agendy rządowe były po kontrolą ZSRR . Pod naciskiem ZSRR Polska odrzuciła plan Marshalla ,który oferował jej pomoc gospodarczą .Zabijano wyższych oficerów przedwojennych ,Polski przed-wrześniowej . Wprowadzono dyktaturę proletariatu ,jedną partię polityczną PZPR .
W kraju obowiązywała cezura na wydawnictwa naukowe i wszelką inna literaturę , która nie była zgodna z doktryną PZPR .
Szykanowano kościół katolicki i inne wyznania ,posuwano się nawet do morderstw księży gdzie przykładem może być ksiądz Jerzy Popiełuszko .
Na naszym terytorium stacjonowały jednostki armii czerwonej głownie na ziemiach zachodnich i północnych . Garnizony te były nawet uzbrojone w broń atomową wycelowaną na zachód .
Byliśmy członkiem paktu układu warszawskiego w którym były członkami również inne państwa Europy środkowo-wschodniej będące pod wpływami sowieckimi . Kraj nasz był przez to zacofany i nie dorównywał światowym trendom gospodarczym . Na terytorium naszego kraju działały służby specjalne o rodowodzie radzieckim Np.
UB ( Urząd Bezpieczeństwa później przemianowane na SB czyli Służba Bezpieczeństwa )
Chciano wprowadzić kolektywizację wsi. Polegało to na tworzeniu kołchozów na wzór radziecki . Mimo tych prób zachowały się drobne gospodarstwa chłopskie w dość znaczącej ilości .
Bez względu na ciągłe szykanowanie i prześladowanie kraj rozwijał się i odbudowywał ze zniszczeń powojennych i nie zdołano zniszczyć wiary ani kościoła ponieważ kościół działał bardzo sprawnie .
Podsumowując straty po wojnie były kolosalne mimo to naród podniósł się z ruin i zgliszcz dzięki wydajnej pracy jego obywateli a do zysków po zakończeniu wojny można zaliczyć odzyskanie ziem zachodnich i północnych z górnośląskim okręgiem górniczo-hutniczym co w dużej mierze przyczyniło się do szybkiej odbudowy kraju ze zniszczeń .

Podobne prace

Do góry