Ocena brak

Magazynowanie

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011

Charakterystyka

Magazynowanie to zespół czynności związanych z zapasami|gospodarowaniem zapasami lub jako organizowanie "wejścia i wyjścia", "przypływów i odpływów" towarów w organizacji. Produkty znajdujące się w magazynach są w fazie względnego spoczynku, ponieważ patrząc z punktu widzenia logistyki, magazynowanie to niepożądane przerwy w przepływie tych produktów. Niestety w/w przerwy są nieuniknione i należy się z nimi liczyć, a przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje dotyczące gospodarki magazynowej.Zadania

Do podstawowych zadań magazynowania w sferze zaopatrzenia wg W. Szczepankiewicza zaliczamy:

 • utrzymywanie zapasów dla potrzeb bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • konfekcjonowanie, czyli zestawianie różnych produktów różnych wytwórców w jednym miejscu według zamówień odbiorców
 • konsolidowanie, czyli kompletowanie małych partii towarów w jedną dużą partię wysyłkową
 • dekonsolidowanie, czyli proces odwrotny do wyżej wymienionego - rozdzielanie danej partii towarów na partie mniejsze zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców

Aspekty magazynowania

Aby skutecznie realizować w/w zadania należy uwzględnić szereg następujących czynników:

 • warunki techniczne magazynów jako budynków i ich przystosowanie do pełnionej funkcji jak i wyposażenie techniczne tychże magazynów (np. w odpowiedni sprzęt do rozładunku itp.)
 • strumienie towarowe (w tym: wielkości dostaw, ich strukturę, rozkład dostaw w czasie, sposób załadunku i wyładunku, jakości|kontroli jakości dostaw, itp.)
 • czasowy i ilościowy rozkład zapotrzebowania
 • organizację (obieg dokumentacji, informacji logistycznej|system informacji, przygotowanie dostaw, obszary zadaniowe itp.)

Rodzaje magazynów

Magazyny według pełnionych funkcji możemy podzielić na:

 • magazyny długoterminowego składowania (centralne i regionalne)
 • magazyny przerobowe
 • magazyny operacyjne
 • magazyny przeładunkowe

Magazyny według szczebli magazynowania możemy podzielić na6:

 • magazyny zakładowe (zlokalizowane przy miejscu wytwarzania danych towarów, które to przechowują )
 • magazyny centralne ( główne magazyny które otrzymują cały asortyment towarów wytwarzanych w jego zakładach )
 • magazyny regionalne (odciążają niższe i wyższe szczeble magazynowania, zbliżają miejsce produkcji do obszaru zbytu)
 • magazyny wysyłkowe ( najniższy szczebel, przyporządkowane bezpośrednio rejonowi sprzedaży )

Decyzje o strukturze magazynów

Decyzje o strukturze magazynów zależą w głównej mierze od wymagań klient oraz łącznych kosztów dystrybucji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach odchodzi się od rozbudowanej struktury magazynów na rzecz centralnej gospodarki magazynowej (scentralizowanej). Wynika to przede wszystkim z faktu, iż magazyny centralne stwarzają lepsze warunki gospodarowania zapasami i ich dyspozycyjnością. Poza tym, powstało wiele firm logistycznych, spedycyjno-transportowych; korzystanie z ich usług daje przedsiębiorstwom możliwości obniżenia kosztów dystrybucji, dlatego też coraz częściej się je wykorzystuje.


Autor: Krzysztof Żaczkiewicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry