Ocena brak

Mądrość

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

1. Praktyczna umiejętność i zdolność wydawania sądu, której klasycznym przedstawicielem w Starym Testamencie jest Salomon (1 Krl 3, 1-28; 4, 29-34).

Objawiona w stworzeniach oraz w dzie-jach ludzkich (Mdr 10, 1-11, 4), hokma (hebr. “mądrość”) przybiera osobową postać Bożego po-średnika w stworzeniu i prorokini (Prz 8, 1-36) zapraszającej na ucztę tych wszystkich, którzy jeszcze nie są mądrzy (Prz 9, 1-6). Mądrość jest pewnym dobroczynnym przewodnikiem życia (Mdr 6, 1-25). Nowy Testament widzi w Mądrości prawyobrażenie Chrystusa (Mt 12, 42; 1 Kor 1, 24-30; Kol 2, 3); jest On jednak Mądrością, która samą siebie wyraża w “głupstwie krzyża” (1 Kor 1, 17-25).

2. Dla walentynian i niektórych innych gnostyków ogromną kosmologiczną i eklezjalną rolę odgry-wała mądrość zwana Sofia Prounikos i Sofia Achamoth (gr. “sofia = mądrość”).

3. Najsłynniejszą świątynię we wschodnim chrześcijaństwie zwie się Hagia Sofia (gr. “Święta Mą-drość”) albo Sancta Sophia (tac. gr. “Święta Mądrość”); była ona poświęcona Chrystusowi jako uosobieniu mądrości. Zbudowana w Konstantynopolu i konsekrowana za cesarza Justyniana w roku 538, świątynia Świętej Mądrości stała się wzorem dla wielu innych kościołów bizantyńskich.

Po upadku Konstantynopola w roku 1453 stała się meczetem, a później muzeum. Kościoły pod wezwaniem “Świętej Mądrości” na Ukrainie i w Rosji miały, w rozumieniu niektórych, za swą patronkę Maryję, Matkę Bożą, czczoną na Zachodzie jako “stolica mądrości”.

4. Sofiologia (gr. “nauka o mądrości”), czyli teologia oparta na mądrości, została opracowana przez takich teologów rosyjskich, jak: Władimir Sołowjow (1853-1900), Siergiej Bułgakow (1870-1944) i Paweł Florenskij (1882 - ok. 1943).

Zob. chrystologia, dary Ducha Świętego, gnostycyzm, literatura mądrościowa, stworzenie 1, szaleni dla Chrystusa, walentynianie.

Podobne prace

Do góry