Ocena brak

MADAGASKARSKIE POWSTANIE 1947--1948

Autor /boban Dodano /02.08.2012

W 1946 Madagaskar został zamor­skim terytorium Francji, co przyczyniło się do powstania na wyspie pierwszej oficjalnie istniejącej partii politycznej, Ruchu Naro­dowego na rzecz Odrodzenia Madagaskaru (MDRM). Celem ruchu było uzyskanie nie­podległości dla Madagaskaru. Po niespełna roku malgascy nacjonaliści wzniecili po­wstanie we wschodniej części wyspy. Po przybyciu posiłków francuscy żołnierze sta­cjonujący na wyspie po krwawych walkach zdławili powstanie (w walkach zginęło po­nad 11 tysięcy osób). MDRM zdelegalizo-wano, walki partyzanckie trwały przez cały 1948. Po 10 latach Francja zezwoliła, by sami tubylcy zdecydowali o swoim losie; w referendum ludność wypowiedziała się za autonomią w ramach Wspólnoty Francu­skiej. 14 października 1958 proklamowano Republikę Malgaską, która zyskała pełną niepodległość w 1960.

Podobne prace

Do góry