Ocena brak

MACIĄG WŁODZIMIERZ

Autor /mamaela Dodano /05.03.2012

MACIĄG WŁODZIMIERZ, ur. 3 I 1925 w Brześciu nad Bugiem, krytyk lit., prozaik. Studiował polonistykę na UJ, m. in. pod kierunkiem K. Wyki; od 1953 czł. zespołu red. tyg. —> „Życie Literackie". Zajmuje się współcz. prozą pol., zwł. jej problematyką ideowo-społeczną (szkic programowy Sprawa literatury 1970). Ogłosił prace monogr. Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej (1955) i 16 pytań. Portrety polskich pisarzy współczesnych (1961), zbiory szkiców i recenzji Opinie i wróżby (1963), Nasz chleb powszedni (1966), Żywi i współcześni (1972), ujęcia podręcznikowe literatury pol. po 1918, m. in. uzup. do Zarysu dziejów literatury polskiej J. Kleinera (wyd. 1972) oraz opracowanie syntetyczne Literatura Polski Ludowej 1944-1964 (1974). Wydał popularne wybory opracowań lit. do użytku szkolnego Autorzy, naszych lektur (1965) i Lektury obowiązkowe (1973), Mały słownik pisarzy polskich cz. 2 (1981), antologie współcz. opowiadań pol. Z wrześniowych dni (1969), Wczoraj i dziś (1973), Opowiadania M. Dąbrowskiej w serii BN (1972). Ponadto autor zbeletryzowanej biografii Żeromski. Opowieść o wierności (1965, wyd. 3 1972), powieści hist. Konfederacja, albo Próba Mokronowskiego (1973), współcz. powieści psychol.-obycz. Deszcze jesienne (1975). Otrzymał nagrody lit.: min. kultury i sztuki III st. (1965), m. Krakowa (1967).

Podobne prace

Do góry