Ocena brak

MACARTHUR DOUGLAS (1880-1984) - generał

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Jeden z najwybitniejszych i najbar­dziej kontrowersyjnych dowódców amerykańskich, absolwent akademii wojskowej West Point (1903), w czasie I wojny światowej był sze­fem sztabu, a następnie dowódca 42 dywizji piechoty walczącej we Francji. W okresie międzywojen­nym m.in. doradca wojskowy prezy­denta Filipin Manuela Quezona oraz dowódca niewielkiej amerykańsko-filipińskiej armii. W 1938 r. prze­szedł w stan spoczynku. Powrócił do służby w lipcu 1941 r., ponownie ja­ko dowódca wojsk amerykańsko-filipiń-skich. Mimo zapewnień z Waszyng­tonu, że priorytetem „polityki Sta­nów Zjednoczonych jest obrona Filipin", dostawy uzbrojenia i posił­ki okazały się niewystarczające do zorganizowania skutecznego opory.

Od grudnia 1941 r. dowodził amery­kańskimi siłami lądowymi na Dale­kim Wschodzie i kierował obroną Filipin przed wojskami japońskimi. 22 lutego 1942 r. na rozkaz prezy­denta Franklina D. Roosevelta opu­ścił swoje oddziały na *Bataanie i udał się do Australii, gdzie objął do­wodzenie alianckimi siłami zbrojny­mi na tzw. Obszarze Południowo-Za­chodniego Pacyfiku (South-West Pacific Area), obejmującym Austra­lię, Nową Gwineę i Holenderskie In­die Wschodnie (z wyjątkiem Suma­try). W latach 1943-44 dowodził operacjami inwazyjnymi na Nowej Gwinei, Nowej Brytanii, Nowej Georgii, Wyspach Admiralicji i Wy­spach Salomona. Opracował i rozwi­nął strategię „żabich skoków", w której umiejętnie wykorzystywał siły morskie i lotnicze w trakcie in­wazj i na kolejno zdobywane wyspy Pacyfiku. W 1944 r. zaplanował i dowodził największą (do tego cza­su) operacją inwazyjną na *Leyte. W kwietniu 1945 r. objął dowodze­nie wojskami amerykańskimi na Da­lekim Wschodzie.

2 września 1945 r. na pokładzie pancernika *Missouri w imieniu państw alianckich przyjął kapitulację Japonii. Wkrótce został mianowany głównodowodzącym si­łami Sprzymierzonych (Supremę Commander, Allied Powers, SCAP). Od 1950 r. dowodził wojskami Organizacji Narodów Zjednoczo­nych w wojnie koreańskiej. Plano­wał wówczas atak nuklearny na Chi­ny (co ujawniono w 1964 r.). 11 kwietnia 1951 r., ze względu na sa­mowolę i podejmowanie działań wbrew zaleceniom rządu Stanów Zjednoczonych, został odwołany ze wszystkich stanowisk.

Podobne prace

Do góry