Ocena brak

LUTER I ZWINGLI

Autor /Zula Dodano /23.04.2013

Okazją do wystąpienia Marcina Lutra i Ulrycha Zwingliego z własną nauką o Kościele była sprawa odpustów.U Lutra ta nowa nauka kształtowała się już przed 1517 rokiem przez studium Pisma Świętego i biegjego życia. Zapoczątkowanemu przez obu ruchowi reformacyjnemu sprzyjały okoliczności zewnętrzne wNiemczech i Szwajcarii, szczególnie zaś konflikt papiestwa i cesarstwa za Klemensa VII i Karola V.

Luter znalazł poparcie u wielu duchownych, rycerzy, mieszczan i chłopów, lecz wbrew jego zamierzeniompowstały w reformacji radykalne nurty religijne i społeczne. Aprobował więc wystąpienie książąt przeciwnim, sam je zwalczał i przyjął książęcą opiekę nad swoim zagrożonym dziełem. Przez to reformacja stałasię również dziełem książąt, zwłaszcza w ukształtowaniu struktury nowego Kościoła ewangelickiego.

Jego teologiczną treść sformułowano w wyznaniu augsburskim, obok którego powstały jeszcze innewyznania wiary ewangelickiej. Pewną stabilizację wyznaniową w Niemczech przyniosło interim augsburskie,a jeszcze bardziej pokój augsburski. W Szwajcarii, po rychłej śmierci Zwingliego nabrał ruchreformacyjny innego kształtu przez działalność Kalwina w Genewie i połączenie zwinglianizmu z kalwinizmem.

Podobne prace

Do góry