Ocena brak

LUKKI l FLORENCJI WOJNA 1320-1323

Autor /boban Dodano /02.08.2012

W kwietniu 1320 ambitny przywódca gibe-linów Castruccio Castracani (1281-1328), władca Lukki, wypowiedział otwartą wojnę gwelfom z Florencji (gibelinowie i gwel-fowie były to rywalizujące ugrupowania polityczne; gibelinowie wspierali cesarza, a gwelfowie papieża). Wojska Lukki spus­toszyły terytoria florenckie. Castruccio sprzymierzył się z Pistoią, miastem w środ­kowej Italii; w połowie czerwca 1323 wojska Lukki grabiły tereny w odległości 15 km od Florencji. Florencja prowadziła rozpaczliwe negocjacje i jednocześnie zbierała nową armię. Wspomagane przez wojska mediolań­skie siły Lukki odniosły decydujące zwy­cięstwo nad Florencją w bitwie pod Alto-pascio w 1325. Na rozkaz Castruccio Cast-racaniego złupiono ziemie Florencji, by zyskać środki na spłatę długów wojennych i jeszcze raz zagrożono zajęciem Florencji, która zabiegała o pomoc u swych sojusz­ników gwelfów. Castruccio Castracani, pa­nujący wówczas prawie nad całą Toskanią, wdał się w spór z papiestwem. Przerwał wtedy działania wojenne, wkrótce nagle zmarł. Zamieszanie po jego śmierci umoż­liwiło Florencji odzyskanie większości utra­conych obszarów.

Podobne prace

Do góry