Ocena brak

Łuk kręgu

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i znacznie głębsze wcięcie kręgowe dolne (incisura vertebralis inferior). Oba wcięcia dwóch sąsiadujących kręgów (wraz z krążkiem międzykręgowym) ograniczają otwór między kręgowy (foramen intewertebrale). Między każdymi przylegającymi kręgami mamy więc dwa takie otwory, po jednym z prawej i z lewej strony kręgosłupa. Przez otwory te, wiodące do kanału kręgowego, przechodzą nerwy rdzeniowe i naczynia. Dalszą część łuku tworzy szeroka blaszka luku kręgu (lamina arcus verte-brae1), biegnąca w przedłużeniu nasady łuku i skierowana ku tyłowi oraz przyśrodkowo. Blaszki prawa i lewa łączą się z sobą, ograniczając od tyłu otwór kręgowy.

Podobne prace

Do góry