Ocena brak

LUDZIE I RZECZY. Szkice i obrazki, zbiór utworów

Autor /k_p1410 Dodano /04.03.2012

LUDZIE I RZECZY. Szkice i obrazki, zbiór utworów reportażowych, eseistycznych i fabularnych M. Konopnickiej (tu nowela —>  Miłosierdzie gminy), zawierający teksty częściowo ogł. w czasopismach 1886-95, wyd. całości w Warszawie 1898. Zbiór daje wyraz zarówno wczesnym doświadczeniom warsz. pisarki (autentyczne i pionierskie w swych poszukiwaniach obycz.-psychol. szkice z więzień Za kratą), jak też wrażeniom i refleksjom z wieloletnich wędrówek po Europie (m. in. Akwilea, Na rybaczych lagunach, WAwinionie, Luźne kartki, Wrażenia z Pawii, Jak słońce zimą w Gorycji wschodzi, Jak słońce zimą w Gorycji zachodzi). Szczególną wartość poznawczą i lit. mają eseje Pracownia oraz Teofil Lenartowicz, objęte wspólnym tyt. Na ostrzu pióra; pierwszy jest próbą opisu sytuacji artysty fin-de siecle'u, drugi charakteryzuje ciekawie osobowość twórczą bliskiego pisarce poety i rzeźbiarza.

Wyd. —> Konopnicka Maria; Spotkania nad Arnem. Konopnicka o Lenartowiczu, oprac, i wstęp J. Nowakowski, W. 1970.

Alina Brodzka

Podobne prace

Do góry