Ocena brak

„LUDZIE BEZDOMNI” - WIELOZNACZNOŚĆ BEZDOMNOŚI

Autor /bronek Dodano /07.03.2011

1.  brak domu, dachu nad głową

2.  ubóstwo, nędza materialna, brak opieki

3.  sieroctwo

4.  wyobcowanie społeczne

5.  osamotnienie wobec zła i egoizmu na świecie

6.  dobrowolne staranie się o bezdomność (Judym)

7.  samotność - brak poparcia dla swoich poglądów

8.  metafizyczna wobec idei świata

9.  pozbawienie ojczyzny

Dom dla Joanny to miejsce wypełnione szczęściem, radością i stabilizacją rodzinną.Dom to ukoronowanie pragnień dla wszystkich, którzy cierpią, są skrzywdzeni. Dom może uwięzić Judyma, pozbawić swobody ruchu. Obawia się swojej słabości, dom byłby balastem, przeszkodą w pracy społecznej, w urzeczywistnieniu ideałów. Chce być sam by nikt ani nic nie przeszkodziło mu w realizacji misji. 

Do góry