Ocena brak

„LUDZIE BEZDOMNI” - IDEE JUDYMA

Autor /bronek Dodano /07.03.2011

1.  Jego zawód jest szczególny i wymaga poświęcenia

2.  chce zapewnić biedocie odpowiednie warunki życia.

3.  higienizacja

4.  bezpłatne leczenie

5.  lepsze warunki bytu poprzez opiekoweanie się nimi i ich leczenie

6.  traktowanie ich na równi z innymi

Język klasy robotniczej

Grupy nie formalne to te co oficjalnie nie istnieją Żargon to język charakterystyczny dla danego środowiska

1.  Gwara fleksyjna - zmiany w końcówkach (dzieciami - dziećmi)

2.  Gwara leksykalna - odmienne znaczenie specyficznego słownictwa (Bryndza = bieda, facet = mężczyzna, drynda=dorożka, tachać=włóczyć, zrugać=skrzyczeć, granda=osoba skupiająca uwagę na sobie)

3.  Gwara semantyczna - nauka o znaczeniu wyrazu (urżnąć=upić-odciąć, wylać=wyprowadzić-rozlać).

4.  Gwara fonetyczna - o wymowie wyrazu (mogię, tera, letka, przyńdzie) Nieprawidłowości polegają na zwiększeniu spółgłosek g i k. Wprowadzani skróconych form wyrazu. Nie używanie pierwszej osoby w czasie przeszłym, ale trzeciej.

Gwara służy:

1.  charakterystyce bohaterów bez wykształcenia

2.  ożywia dialogi i wzbogaca zasób leksykalny

3.  uprawdopodobnia postacie

4.  nadają kolor otoczeniu

Do góry