Ocena brak

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Ontologia

Autor /BenTen Dodano /14.07.2011

  Materia jest bytem, jest odwieczną, niestworzoną przyrodą.  Życie jest formą istnienia materii; jest efektem jej ewolucji, która od postaci nieorganicznej przeszła w postać organiczną. Materia istnieje według określonych praw, które człowiek może poznać i wykorzystywać. Podstawowym prawem jest związek przyczynowo-skutkowy. Wszelkie zjawiska, w których się ona ujawnia, istnieją we wzajemnym związku w sposób zharmonizowany i uporządkowany. „To, co rzeczywiste - pisał Feuerbach - w swej rzeczywistości, to znaczy jako rzeczywiste, jest rzeczywiste jako przedmiot zmysłów: jest tym, co zmysłowe. Prawdziwość, rzeczywistość, zmysłowość są identyczne. Tylko zmysłowość jest prawdą i rzeczywistością”.   

Byt jako przedmiot bytu - a tylko taki jest dopiero bytem i zasługuje na to miano - jest bytem zmysłu, oglądu, wrażenia, miłości. Jest więc tajemnicą oglądu, wrażenia i miłości. To, co jednostkowe, pojedyncze ma wartość we wrażeniu i miłości. W jednostkowym bycie zawiera się nieskończona „głębia miłości”. Człowiek odczuwając to, co jest lub odczuwając brak czegoś, przeżywa namiętność. Miłość jest właśnie namiętnością.  „Istnieje tylko to, co jest - rzeczywistym lub możliwym - przedmiotem namiętności”. Miłość pozwala zidentyfikować przedmiot różny ode mnie.

 Miłość jest kryterium bytu, prawdy i rzeczywistości. Czas i przestrzeń są formami istnienia bytu i rozumu. Istnienie w przestrzeni jest pierwszym określeniem bytu. „Jestem tu - to pierwszy znak rzeczywistej, żywej istoty”. Prawa rzeczywistości są także prawami myślenia.   

Podobne prace

Do góry