Ocena brak

LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na umacnianiu przyczółka.

Dzięki te­mu oddziały alianckie mogły ode­przeć przeciwnatarcie wojsk nie­mieckich, ale operacja desantowa nie przyniosła sukcesu, jakiego spodziewało się dowództwo Sprzy­mierzonych. Uznany za winnego strategicznego niepowodzenia ope­racji, w wyniku interwencji brytyj­skiego marszałka Harolda *Ale-xandra został odwołany 22 lutego 1944 r .

Podobne prace

Do góry