Ocena brak

LUBIENIECKI STANISŁAW (st.)

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LUBIENIECKI STANISŁAW (st.), ur. ok. 1558, zm. 1633; brat Andrzeja (st.), teolog ariański, polemista i poeta. Pochodził ze znanej rodziny szlach., kształcił się w Paryżu. Początkowo dworzanin Stefana Batorego, po 1577 przystał do zboru braci pol. w którym rozwijał nader ożywioną działalność. Znaczną część życia spędził w Rakowie, opiekując się tamtejszą Akademią. Hejnał i Pieśni duchowne pióra L. ukazały się w kancjonale ariańskim łączącym Psalmy i Pieśni nabożne (Raków 1610, 1620, 1625). Był on również przypuszczalnie współautorem sylwy ariańskiej, znanej jako Księga wizytacji zborów podgórskich (fragm. wyd. L. Szczucki, J. Tazbir w Arch. Hist. Filoz. i Myśli Społ. t. 3 1958). Występuje w powieści L. Sieciechowiczowej Za królewską bramą (1961).

Poeci baroku 1. PSB 17 (J. Tazbir); J. DORR-DURSKI Arianie polscy w świetle własnej poezji, W. 1948 (tu też teksty).

Janusz Tazbir

Podobne prace

Do góry