Ocena brak

LOS

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

LOS gr. moira, heimarmene, anagke, tó chreón; ic. fatum; ang. destiny; fr. la destinee, destin; nm. Schicksal, Geschick

Pojęcie pochodzenia hellenistycznego. -^ Przeznaczenie, —> fatum.

1. Urzeczywistniony lub mający się urze­czywistnić bieg życia osób, narodów itp. („koleje losu").

 

2. Siła wyznaczająca w sposób nieod­wołalny bieg zdarzeń, których przyczyna rue może być określona, skutki zaś mogą być przewidywane statystycznie {—> przy­padek/2/).

Często w użyciu przymiotnikowym: „losowy" (= przypadkowy) — w rachunku prawdopodobieństwa odnoszący się do zdarzenia, którego pojawienie się jest określone miarą prawdopodobień­stwa.

3. Następstwo zdarzeń traktowanych tak, jak gdyby było wyznaczone przez ja­kąś siłę zewnętrzną.

Do góry