Ocena brak

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LORENTZ FRIEDRICH WILHELM, ur. 28 XII 1870 w Gus-otrow (Meklemburgia), zm. 29 III 1937 w Sopocie, niem. slawista - językoznawca i etnograf, zasłużony dla pol. dialektologii i folklorystyki. Po studiach w Heidelbergu i Lipsku (doktorat 1894) został wysłany przez księcia meklemburskiego na Pomorze Zach., w celu podjęcia badań nad pierwotnymi dziejami ludów nadbałtyckich. Osiadłszy w okolicach jez. Gardno i Łebsko, rozpoczął studia nad mową Słowińców; zagadnieniu temu poświęcił trzy obszerne dzieła, ogł. nakładem Petersb. AN: Slovinzische Grammatik (1903), Slovinzische Texte (1905), Slovinzisches Worterbuch (t. 1-2 1908-12). Z prac poświęconych Kaszubom najważniejsze są: Gramatyka pomorska (t. 1-3 Poz. 1927-37, wznów. 1956-62) i Teksty pomorskie (Kr. 1913-24, wyd. AU); zbiór 999 bajek, precyzją zapisu fonetycznego i bogactwem materiału bijący wszystkie in. prace poświęcone literaturze ludowej. Oba dzieła miały fundamentalne znaczenie dla dalszych badań Kaszubszczyzny. Pośmiertnie wydano nie ukończ. Pomoranisches Wórterbuch (t. 1 Berlin 1958, t. 2 tamże 1968-70). Z prac etnogr. najważniejszy jest Zarys etnografii kaszubskiej, w książce zbiór. Kaszubi (Tor. 1934). Czł. Instytutu Zach.Słow. w Poznaniu (1920), Leningr. AN (1925), po 1933 w swym kraju odsunięty od prac nauk., mieszkał od 1914 do końca życia w Sopocie.

PSB 16 (A. Bukowski).

Julian Krzyżanowski

Podobne prace

Do góry